MENI
2.11.2009

U TOKU IZBOR OMBUDSMANA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINEU Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku su aktivnosti oko izbora Ombudsmana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak pomaganje u realizaciji i poštivanju načela utvrđenih u Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa odredbama zakona, djelovati kao posrednik u pitanjima koja se odnose na status državnog službenika.
Tako je Odjel za kadrovska pitanja Sektora za opće poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine proteklih dana uputio dopis Kolegiju Sekretarijata PSBiH  s ciljem odobrenja provođenja procedure izbora Ombudsmana PSBiH. Nakon odobrenja od strane Kolegija, svi uposlenici u Sekretarijatu PSBiH dostavili su prijedloge, te je na osnovu rezultata Odjel za kadrovska pitanja obavijestio Kolegij Sekretarijata kako je potrebno donijeti odluku o imenovanju ombudsmana.
Inače, izbor Ombudsmana PSBiH se provodi prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, u kojem je propisano da svi državni službenici i zaposlenici biraju na mjesto ombudsmana jednog državnog službenika koji ne smije biti član organa nadležnog za postavljanje u instituciji u kojoj obavlja svoju dužnost. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću