MENI
2.11.2009.

У ТОКУ ИЗБОР ОМБУДСМАНА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕУ Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у току су активности око избора Омбудсмана Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, чији је задатак помагање у реализовању и поштивању начела утврђених у Закону о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, те у складу са одредбама закона, дјеловати као посредник у питањима која се односе на статус државног службеника.
Тако је Одјел за кадровска питања Сектора за опште послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине протеклих дана упутио допис Колегијуму Секретаријата ПСБиХ  с циљем одобрења провођења процедуре избора Омбудсмана ПСБиХ. Након одобрења од стране Колегијума, сви упосленици у Секретаријату ПСБиХ доставили су предлоге, те је на основу резултата Одјел за кадровска питања обавијестио Колегијум Секретаријата како је потребно донијети одлуку о именовању омбудсмана.
Иначе, избор Омбудсмана ПСБиХ се проводи према Закону о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, у којем је прописано да сви државни службеници и запосленици бирају на мјесто омбудсмана једног државног службеника који не смије бити члан органа надлежног за постављање у институцији у којој обавља своју дужност. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу