MENI
6.11.2009

ZAVRŠENO ISTAŽIVANJE NA TEMU „PROMOVIRANJE OKRUŽENJA POVOLJNOG ZA INVESTIRANJE KAO PREDUVJET ZDRAVOG EKONOMSKOG OPORAVKA“„Promoviranje okruženja povoljnog za investiranje kao preduvjet zdravog ekonomskog oporavka“ tema je istraživanja koje je u proteklom periodu završeno u Istraživačkom sektoru Sekretarijata  Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u cilju promoviranja mogućnosti stranog investiranja u Bosni i Hercegovini. 
Na osnovu istraživanja, može se zaključiti koliko je važno stvaranje pozitivnog imidža o Bosni i Hercegovini u cilju otvaranja mogućnosti stranog ulaganja u BiH koje se ostvaruje u saradnji sa vladinim i nevladinim institucijama, komunikacijom sa potencijalnim ulagačima i onima koji su već ulagali u BiH, te saradnjom sa lokalnim, regionalnim, i međunarodnim organizacijama. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću