MENI
12.11.2009

U TOKU PROCES DIGITALIZACIJE PISARNICE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINEU Odjelu Pisarnice, koja aktivnosti obavlja u sklopu Sektora za opće poslove Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, u završnoj je fazi proces digitalizacije, odnosno prelaska sa manuelnog na digitalnu distribuciju akata potrebnih za rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji se provodi uz pomoć Misije OSCE-a u BiH.
Tokom 2008. godine počela je implementacija projekta Intraneta u svim organizacionim jedinicama Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH kojim se omogućava digitalna distribucija dokumenata zaposlenicima, poslanicima i delegatima PSBiH. Okončanjem procesa digitalizacije Pisarnice smanjit će se fizička raspodjela dokumenata što će dovesti poboljšanja kvalitete i ekonomičnosti rada Pisarnice, za što je u proteklom periodu organizirana i edukacija radnika ovog Odjela. Također, digitalnim načinom će se povećati sigurnost i blagovremenost prenosa dokumenata među zaposlenim u PSBiH, a sve u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih poslova zaposlenim u Sekretarijatu.
Kako bi proces digitalizacije u potpunosti bio proveden u PSBiH, u narednom periodu je planirano upoznavanje poslanika i delegata PSBiH sa prednostima ovog načina distribucije dokumenata. Tako će predstavnici zakonodavne vlasti imati mogućnost, pored manuelnog dostavljanja, i mogućnost elektronskog dostavljanja materijala potrebnih za rad domova i komisija Parlamentarne skupštine BiH.  
Planirano je da projekat digitalizacije Pisarnice u potpunosti bude završen do kraja godine, kako bi početkom 2010. godine u potpunosti bio omogućena digitalni način distribucija dokumenata. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću