MENI
12.11.2009.

У ТОКУ ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ПИСАРНИЦЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕУ Одјелу Писарнице, која активности обавља у склопу Сектора за опште послове Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, у завршној је фази процес дигитализације, односно преласка са мануелног на дигиталну дистрибуцију аката потребних за рад Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, који се проводи уз помоћ Мисије ОЕБС-а у БиХ.
Током 2008. године почела је имплементација пројекта Интранета у свим организационим јединицама Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ којим се омогућава дигитална дистрибуција докумената запосленицима, посланицима и делегатима ПСБиХ. Окончањем процеса дигитализације Писарнице смањит ће се физичка расподјела докумената што ће довести побољшања квалитете и економичности рада Писарнице, за што је у протеклом периоду организована и едукација радника овог Одјела. Такођер, дигиталним начином ће се повећати безбједност и благовременост преноса докумената међу запосленим у ПСБиХ, а све у циљу квалитетнијег обављања повјерених послова запосленим у Секретаријату.
Како би процес дигитализације у потпуности био проведен у ПСБиХ, у наредном периоду је планирано упознавање посланика и делегата ПСБиХ са предностима овог начина дистрибуције докумената. Тако ће представници законодавне власти имати могућност, поред мануелног достављања, и могућност електронског достављања материјала потребних за рад домова и комисија Парламентарне скупштине БиХ. 
Планирано је да пројекат дигитализације Писарнице у потпуности буде завршен до краја године, како би почетком 2010. године у потпуности био омогућена дигитални начин дистрибуција докумената. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу