MENI
16.12.2009

DELEGACIJA PSBIH NA REGIONALNOM SASTANKU GENERALNIH SEKRETARA PARLAMENATA ZAPADNOG BALKANARegionalni sastanak generalnih sekretara parlamenata zapadnog Balkana, čija je glavna tema bila „Kako upravljati e-Parlamentom, praktična iskustva i naučene lekcije“, održan je od 02. do 04. decembra 2009. godine u Tirani, Albanija.
Tom prilikom učesnici sastanka su razmjenili mišljenja i iskustva u provođenju informaciono-komunikacijskih tehnologija u parlamentima Estonije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Albanije, Kosova, Srbije (Vojvodine) te Bosne i Hercegovine.
Tokom prezentacije Razvojne strategije informaciono-komunikacijskih tehnologija Parlamentarne skupštine BiH za period 2009. - 2013. godine, učesnici sastanka su se složili kako je u odnosu na ostale zemlje zapadnog Balkana kada su u pitanju IT rješenja, PSBiH poprilično odmakla te izrazili zainteresiranost za Razvojnom strategijom PSBiH. Također, učesnici su se upoznali i sa trenutnom situacijom kada je u pitanju provođenje IT strategije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
S obzirom na važnost što kvalitetnijeg provođenja IT strategija u parlamentima, delegacija PSBiH je imalo priliku upoznati se i sa trenutnim stanjem kada su u pitanju IT rješenja u zemljama zapadnog Balkana, te donijeti određene zaključke koji se odnose na provođenje IT strategija kao i mjesta Bosne i Hercegovine u njenom provođenju.  
Inače, delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su činili sekretar Doma naroda Marin Vukoja i pomoćnik sekretara Zajedničke službe PSBiH, Samir Buljina. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću