MENI
7.1.2010

PRIVOĐENJE KRAJU RADOVA NA OBNOVI TRGA BIHShodno vremenskim uvjetima, do sada je urađena većina predviđenih radova na obnovi trga ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U finalnoj su fazi radovi na postavljanju hortiznotalnih i vertikalnih kamenih površina, kao i poslova u vezi rasvjetnih tijela i radova hortikulturalne prirode.
Pored radova na postavljanju ploča, stubova, gazišta, arli za cvijeće, u toku je završetak radova na uređenju staze za invalide, koja će služiti za lakši pristup i ispunjenje obaveza osobama s invaliditetom u zgradi PSBiH. Također, planirana je i ugradnja rampi i kamenih graničnika kako bi se obilježila cjelokupna površina Trga Bosne i Hercegovine.
Vertikalne kamene površine postavljaju se prema ulazu u garaže zgrade, kao i na korita koja su predviđena za prijem vode, i površine koje se nalaze prema ulazu u objekat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Također su u toku radovi obrade zemljišta kako bi se mogla vršiti sadnja drveća i ukrasnog bilja oko zgrade PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću