MENI
2.2.2010.

STUDIJSKA POSJETA IZASLANSTVA TAJNIŠTVA PSBIH DRŽAVNOM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJEIzaslanstvo Tajništva Parlametarne skupštine Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Misijom OESS u BiH i Projektom  jačanja  parlamenta Misije  USAID-a u BiH, boravit će u studijskoj posjeti Državnom zboru Republike Slovenije 04. i 05. veljače.
Cilj posjete je razmjena iskustava i znanja sa kolegama iz Tajništva Državnog zbora Republike Slovenije o načinu  prijema novoizabranih parlamentaraca, te elektronske obrade parlamentarne dokumentacije.
Također, posjeta će omogućiti bilateralne susrete i unapređenje suradnje koja će osoblju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti od velike koristi, osobito zbog povećanja obima posla koji se odnose na procese europskih integracija u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću