MENI
3.2.2010

OBRAĐENI TRANSKIPTI SVIH SJEDNICA OD USPOSTAVE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIHSekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okončalo je obradu svih transkripta sjednica Predstavničkog odnosno Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 1997. do kraja 2009. godine. Oni će biti pohranjeni u elektronskoj formi i u narednom periodu široj javnosti postati dostupni putem web prezentacije Parlamentarne skupštine BiH (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću