MENI
12.2.2010

DELEGACIJA SEKRETARIJATA PSBIH U STUDIJSKOJ POSJETI SLOVAČKOJ I ČEŠKOJU okviru regionalnog programa Centralne i Istočne Evrope, a pod pokroviteljstvom Inicijative za jačanje zakonodavstva Zapadnog Balkana Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI), delegacija Sekretarijata Parlametnarne skupštine Bosne i Hercegovine će od 15. do 19. februara u Pragu (Češka) i Bratislavi (Slovačka) učestvovati u prekograničnoj razmjeni u okviru istraživanja zakonodavstva u slovačkom i češkom parlamentu.
Prekogranična saradnja omogućit će delegaciji PSBiH, zajedno sa delegacijom Crne Gore i Srbije, da prouče i uporede raznolikosti istraživačkih alata i struktura koje su dostupne u slovačkom i češkom parlamentu. Također, pruža se i mogućnost rasprave u vezi organizacije parlamentarnih istraživačkih službi, ciljanog slušateljstva za istraživanje, uloge i nadležnosti parlamentarnog istraživačkog centra, tipičnih istraživačkih proizvoda, kao i procesa razvitka jednog istraživačkog centra ili aparata, uključujući i upotrebu tehnologije u taj proces. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću