MENI
4.3.2010

DELEGACIJA SEKRETARIJATA PSBIH U STUDIJSKOJ POSJETI HRVATSKOM SABORUDelegacija Sekretarijata PSBiH, odnosno službenici Odjela za prevođenje i lektoriranje Informacijsko-dokumentacionog sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 03. do 05. marta boravi u studijskoj posjeti Saboru Republike Hrvatske, s ciljem upoznavanja i sticanja novih saznanja o radu određenih službi Hrvatskog sabora.
Tako je planirano da se službenici Odjela tokom posjete upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Službe za pripremu akata Sabora za objavu koja, pored ostalih aktivnosti vrši i korekturu i lekturu teksta zakona i drugih akata.
Također, s ciljem sticanja novih iskustava kako poslanicima i delegatima, radnim tijelima i zaposlenici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućiti što adekvatiniji i kvalitetniji pristup biblioteci radi dostupnosti publikacijama i ostalim informacijama potrebnih za rad u zakonodavnoj instituciji, naši službenici će također imati priliku postjetiti i upoznati se sa načinom rada Čitaonice.
Tokom studijskog putovanja posjetioci će posjetiti i Internet redakciju, kao i Informacijsko-dokumentacijsku službu koja većinu aktivnosti obavlja kao i Informaciono-dokumentacioni sektor Sekretarijata PSBiH čija je glavna zadaća priprema i dostupnost relevantnih informacija za rad u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Delegacija Sekretarijata PSBiH susrest će se i članovima Sekretarijata te tom prilikom razmijeniti korisne informacije u cilju unapređenja daljnje stručne saradnje između dvije zakonodavne institucije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću