MENI
30.4.2010

PUBLIKACIJA „JAČANJE PARLAMENTARNE ULOGE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI“ DOSTUPNA ŠIROKOJ SVJETSKOJ JAVNOSTIBiblioteka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pokrenula je proces licenciranja publikacije „Jačanje parlamentarne uloge u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: okrugli stol“ u EBSCO bazi podataka.
Riječ je o prvoj publikaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koju je u junu 2002. godine izdala Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil. Inicijativa je pokrenuta i realizirana sa ciljem promocije parlamentarnog rada u oblasti ljudskih prava i Parlamentarne skupštine BiH kao izdavača koji će se na ovaj način predstaviti širokoj akademskoj javnosti, te kako bi se izdavanjem publikacija PSBiH dao novi diskurs.
Inače, EBSCO baze podataka koriste se širom svijeta i licenciranje ove publikacije predstavlja značajan pomak za instituciju poput PSBiH. Ova publikacija je u formalnom i sadržajnom dijelu ispunila sve kriterije pa je upravo zbog toga prihvaćena od strane uređivačkog odbora u Sjedinjenim Američkim Državama. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću