MENI
1.6.2010

IZRAĐENA TRI PROMOTIVNA FLAJERA O RADNIM TIJELIMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIHPosjetioci Parlamentarne skupštine BiH tokom obilaska zgrade Parlamenta i upoznavanja za načinom funkcioniranja državne zakonodavne institucije, od sada imaju mogućnost dodatno se informirati o njenom načinu rada pomoću tri nova flajera.
U protekom periodu Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije Sekretarijata PSBiH izradio je tri promotivna flajera o Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma, Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda kao i flajer o Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH. Tako je gostima omogućeno da doznaju više o organizaciji, načinu rada i donošenju odluka u okviru njihovih nadležnosti. Također, u promotivnim materijalima se nalaze i imena članova radnih tijela, sa fotografijama.
Do sada su urađeni promotivni materijali za nekoliko stalnih komisija PSBiH u kojima su članovi izabrani zvaničnici PSBiH, a od sada se posjetiocima putem flajera za Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH mogu upoznati sa načinom i organizacijom njegova rada kao nezavisnog tijela Parlamentarne skupštine BiH.
Također, štampan je i novi broj Biltena, u kojem se može pročitati o aktuelnostima u radu PSBiH iz mjeseca marta i aprila. Između ostalog, čitaoci se mogu informirati o događajima u Parlamentu BiH, međunarodnim aktivnostima, aktuelnostima iz Sekretarijata, kao i podacima o održanim sjednicima domova i radnih tijela Parlamenta BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću