MENI
18.6.2010

ZAVRŠENO ISTRAŽIVANJE NA TEMU „ZAKONI O CENTRALNIM BANKAMA U NJEMAČKOJ, FRANCUSKOJ, AUSTRIJI, ŠVICARSKOJ I NORVEŠKOJ“Istraživački Sektor Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u proteklom je periodu završio istraživanje o zakonskoj regulativi centralnih banaka Njemačke, Francuske, Austrije, Švicarkse i Norveške.
Tokom istraživanja prikupljenje su relevantne informacije čiji je fokus zakonska regulativa o centralnim bankama, s posebnim naglaskom na odredbe koje uređuju nadležnosti centralnih banaka. Također, u okviru navedene teme, moguće se upoznati i sa odredbama koje uređuju obavljanje poslova revizije centralnih banaka.
Istraživački sektor trenutno vrši istraživanje na temu „“Besplatna pravna pomoć“, gdje će se tokom istraživanja nastojati prikupiti relevantni podaci o organizaciji, procedurama i postupcima pružanja pravne pomoći osobama odnosno građanima koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć s obzirom na svoj materijalni položaj i imovinsko stanje. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću