MENI
24.6.2010

ODRŽAVANJE FORUMA GENERALNIH SEKRETARA ZAPADNOG BALKANASekretar Predstavničkog doma i pomoćnik sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH prisustvuju Forumu generalnih sekretara Zapadnog Balkana, koji se 24. i 25. juna održava u Ljubljani, Slovenija. 
Regionalni forum je dio Inicijative jačanja parlamenata Zapadnog Balkana, koji pomaže parlamentima u regionu da ojačaju svoje kapacitete u donošenju zakona, nadzornih i poslaničkih funkcija.
Cilj održavanja Foruma je razmjena iskustava učesnika kroz rasprave o novim dostignućima, dosadašnjim iskustvima i izazovima sa kojima se susreću njihovi parlamenti, s ciljem jačanja kapaciteta parlamenata u oblastima parlamentarnog budžeta, osoblja i istraživanja.
Planirano je da tokom dvodnevnog održavanja Foruma učesnici, između ostalog, raspravaljaju o ulozi Parlamenta i saradnje sa Vladom tokom i nakon pristupnog procesa Evropskoj uniji, kao i razmjene informacije o E-parlamentu i korištenju informacionih tehnologija. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću