MENI
1.7.2010

ODRŽAVANJE RADIONICE „KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA“Zaposleni Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, učestvovat će naredne sedmice na dvije dvodnevne radionice „Komunikacijske vještine i upravljanje konfliktima“, koje se uz potporu OSCE Misije u BiH organiziraju na prijedlog Radne grupe za implementaciju Strateškog plana i Operativnog plana Sekretarijata PSBiH za 2010. godinu.
Tokom prvog dana učesnici će raspravljati o temama: Uvod u konflikt, Percepcija, Tehnička vs. Ljudska dinamika, Primjeri konflikata iz osobnih iskustava u poslovnom okruženju, Produktivan i neproduktivan  konflikt, Uzroci konflikta: Pozicija i interes, Komunikacija i barijere – kut deformacije, Stav i namjera -  asertivnost, Transankcijska analiza.
Drugog dana planirano je da se vodi rasprava o temama: Thomas-Killman upitnik stilova u konfliktu, TKI 5 stilova – pojašnjavanje i primjena, Rad na osobnim primjerima konflikata kao i Strategijama u konfliktima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću