MENI
1.7.2010

IZRADA NOVIH PUBLIKACIJA O PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BiHOdjel za izdavačku djelatnost i publikacije Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH nastavlja sa izradom promotivnih flajera radnih tijela Parlamenta. U toku su aktivnosti na izradi flajera o Parlamentarnom vojnom povjereniku a planirano je da promotivni materijal sadrži informacije o nadležnosti, strukturi i njegovom radu s ciljem jačanja vladavine prava, zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih osoba i kadeta u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH.
U proteklom periodu Odjel je završio i aktivnosti oko izrade Biltena PSBiH, koji se izdaje svaka dva mjeseca. Za nekoliko dana je planiran izlazak 3. broja Biltena za tekuću godinu, gdje će se posjetioci, izabrani zvaničnici i zaposleni Sekretarija, između ostalog, upoznati sa najvažnijim aktivnostima rada poslanika i delegata Parlamenta BiH, kao i događajima koji su obilježili rad Sekretarijata u maju i junu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću