MENI
8.7.2010

STUDIJSKO PUTOVANJE SLUŽBENIKA PSBIH U R AUSTRIJUPoslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su članovi ustavnopravnih komisija oba doma PS BiH, te službenici Zakonodavnopravnog sektora, Sektora za odnose s javnošću, Odjela za dokumentaciju i informacije i Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata, su 6. i 7. jula boravili u Republici Austriji s ciljem upoznavanja sa austrijskim iskustvima i educiranja za rad u Sekretarijatu.
Tokom dvodnevne posjete prisustvovali su  predavanjima: „Status parlamenta R Austrije u austrijskom ustavnom okviru“, o čemu je govorila dr. Ingrid Siess-Scherz, „Elektronska podrška zakonodavstvu: austrijski pristup“, koje su prezentirali Günther Schefbeck i dr. Wolfgang Engeljähringer i „Opsluživanje komisija Federalnog vijeća - aspekti vezani za praksu“, o čemu je govorio dr. Philipp Neuhauser.
Tokom posjete Parlamentu R Austrije, Vrhovnom sudu, gdje je predavanje održao potpredsjednik Vrhovnog suda dr. Ronaldo Rohrer i Gruntovnici, službenici Sekretarijata su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom i načinom funkcioniranja parlamentarnog i pravnog sistema R Austrije.  
I ovo studijsko putovanje članova PSBiH i službenika Sekretarijata PSBiH organizirano je uz podršku Misije OSCE-a u BiH u okviru Projekta potpore parlamentu, kao i američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID), s ciljem educiranja osoblja zaposlenog u javnoj upravi. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću