MENI
9.7.2010

MOGUĆNOST KORIŠTENJA WIRELESS MREŽE U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI BIHU proteklom periodu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućeno je korištenja wireless mreže, čime su stvoreni fleksibilniji uvjeti rada te veća pokretljivost u prikupljanju i prijenosu informacija. Bežičnoj mreži korištenja internet usluga od sada će se moći pristupiti na holovima zgrade, salama za održavanje sjednica domova, radnih tijela i sastanaka članova zakonodavne institucije, kao i u Novinarskoj sobi te Centru za posjetioce.
Upotrebom laptopa, mobitela kao i drugih tehnoloških uređaja koji podržavaju ovakav vid internet veze, stvorena je mogućnost lakšeg, besplatnog i neograničenog povezivanja korisnika te dijeljenja podataka i komuniciranja sa drugima. Naročito će ova usluga biti od velike koristi za rad novinara kao i drugih osoba čiji je zadatak praćenje rada Parlamenta BiH.
Također, tokom studijskih posjeta koje se redovno organiziraju u PSBiH, wirelless mreža ima značaja i za educiranje i razmjenu korisnih informacija sa obrazovnim i drugim ustanovama koje posjećuju PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću