MENI
15.7.2010

SEKRETARIJAT PSBiH USVOJIO PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNE PRAKSE U PARLAMENTU BIHKolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Pravilnik o provođenju stručne prakse u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH, kojim je utvrđen način i postupak provedbe stručne u Sekretarijatu PSBiH.
Prema odrednicama Pravilnika, mladi iz BiH će u sljedećem periodu imati mogućnost obavljanja praktične obuke te na taj način sticati nova saznanja i iskustva u organizacionim jedinicama Sekretarijata PSBiH. Kako bi osobe na što kvalitetniji i stručniji način obavljale praksu na raspolaganju će im biti državni službenici, zavisno od organizacione jedinice gdje budu raspoređeni.
Također, na ovaj način osobe imaju priliku da se bliže upoznaju i sa načinom funkcioniranja Parlamenta BiH, odnosno rada poslanika i delegata tokom procedura donošenja zakona i drugih akata u ovoj zakonodavnoj instituciji.
Osobama koje provedu stručnu praksu u Sekretarijatu, Kolegij Sekretarijata izdavat će uvjerenje o provedenoj stručnoj praksi. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću