MENI
3.9.2010

Urađen probni print Monografije Parlamentarne skupštine BiHRadovi na izradi Monografije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ulaze u završnu fazu. U proteklom periodu okončane su aktivnosti koje se odnose na unos fotografija i ilustracijskog materijala, što će uveliko obogaćivati njen sadržaj. Također, nakon što je izvršena recenzija i prijelom svih tekstova, učinjen je i prvi probni print Monografije. Tako je osobama koje rade na izradi Monografije, omogućen uvid u vizualni izged, te u narednom periodu preostaju završne aktivnosti kako bi, u što skorije vrijeme, Monografija bila prezentirana članovima Parlamenta BiH i bh. javnosti.
Čitaoci će biti u mogućnosti da se upoznaju sa istorijom parlamentarizma BiH, osnovnim funkcijama Parlamentarne skupštine BiH, informacijama o zgradi Parlamenta, kao i da steknu uvid u dosadašnje sazive ove zakonodavne insitucije. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću