MENI
10.9.2010

U Bijeloj sali instalirana oprema za korištenje prenosivih računaraU Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u proteklom je periodu ugrađena oprema za korištenje prenosivih računara, s ciljem efikasnijeg i transparentnijeg rada izabranih zvaničnika. S obzirom na primarne ciljeve PSBiH koji se ogledaju, između ostalog, u donošenju zakona, davanju saglasnosti za ratificiranje međunarodnih ugovora, kao i drugih pitanja nužnih za primjenu njenih ovlasti, mogućnost korištenja laptopa u Bijeloj sali učinit će izvršenje obaveza članova Parlamenta, lakšim i efikasnijim.
Tako će u VI sazivu PSBiH, izabranim zvaničnicima biti omogućeno da u elektronskoj formi imaju svoje govore, rasprave sa sjednica, kao i učiniti dostupnim druge materijale neophodne za obavljanje poslova u zakonodavnoj vlasti.
Također, u Bijeloj sali se održavaju i druge aktivnosti, kao što su obraćanja drugih zvaničnika Parlamentu BiH, javne rasprave, konferencije, tako da će ovakav vid usluge i drugim osobama biti od velike koristi tokom posjete Parlamentarnoj skuštini BiH.  (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću