MENI
22.9.2010

Održana dvodnevna radionica za rukovodioce organizacionih jedinica Sekretarijata PSBiHZa rukovodioce organizacionih jedinica Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 21. i 22. septembra održana je radionica „Razvoj operativnih planova“. Tokom održavanja Radionice, rukovodioci su imali priliku predložiti operativne planove za 2011. godinu radi njihove ugradnje u Strateški plan Sekretarijata PSBiH za period 2011.-2014. godine.
Učesnici su obavili trening i prezentirali upute za praktični rad/razvoj operativnih ciljeva. Također, sa konzultanticama trening centra „Gentis“ iz Zagreba, organiziran je individualni rad po svim organizacionim jedinicama Sekretarijata, kao i komisijama domova PSBiH. Na kraju održavanja Radionice, izvršene su prezentacije operativnih planova organizacionih jedinica Sekretarijata PSBiH.
Radionicu je, u saradnji sa Misijom OSCE u BiH organizirala Radna grupa za praćenje provođenja Strateškog plana Sekretarijata PSBiH. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću