MENI
28.9.2010

Izrađen plakat Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiHOdbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Odjelom za izdavačku djelatnost i publikacije Sekretarijata PSBiH, u proteklom je periodu izradio plakat o radu Odbora.
Javnost se putem plakata može upoznati sa nadležnostima Odbora, ali i podacima koje građani mogu poslati Odboru, ukoliko smatraju da su se pripadnici policijskih struktura BiH prema njima ponijeli neprofesionalno prilikom obavljanja svojih dužnosti.
Istaknuto je da se žalbe građana na postupanje policijskih službenika u policijskim tijelima BiH podnose u pisanoj formi, te je navedena adresa Odbora na koju građani mogu uputiti žalbu.
Važno je istaknuti da su plakati do sada postavljeni na graničnim prijelazima Doljani i Gorica, a u skorije vrijeme planira se njihovo postavljenje i na ostale granične prijelaze, kao i mjesta na kojima će, u što većem broju, biti dostupni javnosti. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću