MENI
20.10.2010

Izrađen promotivni flajer "Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH"Promotivni flajer "Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH", koji je izradio Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, dostupan je posjetiocima ove zakonodavne institucije, kao i Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika.
U promotivnom materijalu sadržane su informacije o odredbama Zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine, čime su određene njegove nadležnosti i obaveze, među kojima je osnovna jačanje vladavine prava, zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane BiH, u skladu sa Ustavom BiH. Na osnovu Zakona, naveden je i način saradnje parlamentarnog vojnog povjerenika sa drugim tijelima vlasti BiH, kao i kako ostvariti komunikaciju sa pripadnicima Oružanih snaga i Ministarstva odbrane BiH.
Pored informacija koje se odnose na zakonske regulative rada Ureda, navedeni su i podaci ko i na koji način ima pravo podnijeti pritužbu u vezi zaštite ljudskih prava i sloboda u Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane BiH. Osobe, koje procijene kako imaju osnova za podnošenje takve vrste pritužbe, pomoću promotivnog flajera imaju mogućnost upoznati se sa elementima koje pritužba treba sadržavati. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću