MENI
21.10.2010

Potpisan Memorandum o saradnji PSBiH i Američkog univerziteta u BiHSekretarijat Parlamentarne skupštine BiH potpisao je 21. oktobra Memorandum o saradnji PSBiH sa Američkim univerzitetom u BiH (AUBiH), s ciljem provođenja stručne prakse studenata AUBiH u Parlamentarnoj skupštini BiH. Prema potpisanom memorandumu, tri studenta završnih godina Američkog univeziteta biti će raspoređena u organizacione jedinice Sekretarijata PSBiH, te uz pomoć državnih službenika sticati određena znanja i iskustva iz rada Sekratarijata.
Nakon obavljene stručne prakse, koja počinje 1. novembra i traje maksimalno tri mjeseca, polaznici će dobiti uvjerenje o provedenoj stručnoj praksi. (kraj)  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću