MENI
1.11.2010

Studenti Američkog univerziteta u BiH na obavljanju stručne prakse u PSBiHNa osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji u vezi obavljanja stručne prakse studenata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, 01. novembra tri studenta Američkog univerziteta u BiH počela su obavljati stručnu praksu u PSBiH. Američki univerzitet je odabrao studente koji pohađaju fakultete iz oblasti finansija i budžeta, odnosno informacionih tehnologija.
Na ovaj način studentima se pruža mogućnost da primjene svoja znanja i steknu iskustva koja će im pomoći u procesu tranzicije od akademskog života do zasnivanja radnog odnosa.
Državni službenici organizacionih jedinica Sekretarijata u kojima su studenti raspoređeni, na osnovu plana stručne prakse vršit će nadzor nad radom studenata, te nakon završetka edukacije o njihovim rezultatima izvjestiti Sekretarijat PSBiH. Na koncu obuke studentima će biti uručena uvjerenja o provedenoj stručnoj praksi u Parlamentarnoj skupštini BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću