MENI
23.11.2010.

Израђен Водич за посланике и делегате у Парламентарној скупштини БиХСекратаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, по први пут, израдило је Водич за посланике и делегате Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, који пружа информације о структури и начину рада ПСБиХ, правима и дужностима изабраних званичника, раду Секретаријата, као и услугама које су доступне представницима законодавне власти БиХ.
Водич није извор права, већ садржи информације и упућује на њихове изворе, односно правне прописе. Тако је, ради тачног и потпуног увида у његов садржај, потребно користити правне прописе којима су уређена одређена подручја, а на која Водич упућује.
Потребно је истаћи како је Водич за посланике и делегате ПСБиХ урађен у форми регистра, те је као такав подложан допунама новим садржајима и изабрани званичници ће на тај начин имати могућност сазнати нове информације у вези њихова рада.
Помоћу Водича, који је подјељен у неколико поглавља, пружена је могућност упознавања са активностима које посланике и делегате очекују на почетку мандата, њиховом статусу, општим информацијама о Парламентарној скупштини БиХ те структури и раду домова, као и начину рада током одржавања сједница домова ПСБиХ.
Такођер, могуће је сазнати како и на који начин брже и лакше доћи до информација релевантних за рад у Парламентарној скупштини БиХ, међународним активностима, те подацима који се тичу здања Парламентарне скупштине БиХ. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу