MENI
3.12.2010

Štampani ažurirani poslovnici domova Parlamentarne skupštine BiHSekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u proteklom je periodu izradio ažurirane poslovnike Predstavničkog, odnosno Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izabranim zvaničnicima PSBiH, u protekle četiri godine mandata, na usluzi su bili tekstovi poslovnika domova koji su usvojeni u januaru 2006. godine, sa izmjenama i dopunama iz maja, odnosno septembra 2006. godine.
S obzirom da su u proteklom periodu izvršene određene izmjene i dopune poslovnika oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Sekretarijat je izradio ažurirane poslovnike, čime je objedinjen materijal koji se tiče strukture i rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tako novi poslovnici, kojima će se koristiti izabrani zvaničnici i zaposleni u Sekretarijatu PSBiH, obuhvataju i izmjene i dopune koje su izvršene u novembru 2007. godine i novembru 2009. godine.
Sastavni dio poslovnika je Ustav BiH, te je u novom, objedinjenom materijalu naveden i amandman I na Ustav BiH, koji je usvojen na sjednicama domova Parlamentarne skupštine BiH u martu 2009. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću