MENI
14.12.2010

Prezentirani novi strateški akti Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiHRukovodioci sektora i odjela u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upoznali su se tokom trodnevne radionice sa Strateškim planom Sekretarijata za period 2011.- 2014. godine . Ovim planskim dokumentom utvrđeni su osnovni strateški pravci i operativni zadaci koje će Sekretarijat nastojati realizirati u naredne četiri godine a odnose se na unapređenje internih odnosa i poslovnih procesa, zatim poticanje inovacija i profesionalnog usavršavanja,  održavanje i razvoj odnosa sa parlamentarcima kao i na razvoj imidža Parlamentarne skupštine BiH i Sekretarijata PSBiH.
Istovremeno, predstavljena je i Komunikacijska strategija Parlamentarne skupštine BiH za period 2011.-2014. godine koja se u značajnoj mjeri oslanja na Strateški plan Sekretarijata a usmjerena je na poboljšanje interne i komunikacije PSBiH sa vanjskim javnostima. Radi se o temeljnom dokumentu koji definira ciljne javnosti kao i metode i načine za pospješenje procesa komuniciranja Parlamentarne skupštine BiH. Istim strateškim aktom definiran je niz provedbenih akata kojima će on biti u potpunosti implementiran.
Tokom radionice Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Komunikacijsku strategiju PSBiH dok je Strateški plan Sekretarijata ove institucije za period 2011.-2014. godine u finalnoj fazi i očekuje se da će biti usvojen tokom narednih dana. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću