MENI
28.12.2010

Prezentacija Strateškog plana i Komunikacijske strategije Parlamentarne skupštine BiHZaposlenima i državnim službenicima Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prezentirani su Strateški plan Sekretarijata PSBiH za period 2011. - 2014. godine i Komunikacijska strategija PSBiH za period 2011. - 2014. godine. 
Prezentaciju su izvršili članovi radnih grupa, koji su bili angažirani u izradi navedenih strateških akata, te ih upoznali sa glavnim značajkama, metodologijom izrade i načinima realizacije postavljenih strateških pravaca, ciljeva i podciljeva.
Kako je istaknuto, donošenjem Strateškog plana, omogućava se lakše planiranje i donošenje godišnjih planova rada Sekretarijata, ali i dostupnost informacijama o trenutačnom stanju Sekretarijata, kao i onoga što je potrebno učiniti imajući u vidu buduću viziju Sekretarijata: „Sekretarijat je organizirana služba Parlamentarne skupštine BiH u kojoj zaposlenici stručno, profesionalno i efikasno primjenjuju evropske standarde, kreativna rješenja i nove tehnologije u svom radu“. S obzirom na navedenu viziju PSBiH, naglašeno je da su primarna četiri strateška pravca Sekretarijata za period 2011.-2014. koja se tiču: unutarnjih odnosa i poslovnih procesa, inovacija i profesionalnih usavršavanja, odnosa s parlamentarcima, te imidža PSBiH i Sekretarijata. Kako bi se što bolje razumjele i efikasnije izvršavale radne obaveze, potrebno je da svi zaposleni imaju jasnu zajedničku sliku svakog pojedinačnog procesa u kojem učestvuju, te posebno dijela procesa koji je u potpunosti pod njihovim nadzorom. U skladu sa odredbama navedenog strateškog pravca, planirano je da zaposleni Sekretarijata kontinuirano pohađaju stručna usavršavanja i doškolovavanja, kako bi radne obaveze obavljali na kvalitetan i stručan način. Profesionalan odnos zaposlenih i izabranih zvaničnika, biće ostvarivan na maksimalno stručnom i profesionalnom radu i odnosu te insistiranju na poštivanju propisanih i utvrđenih pravila i procedura, utemeljenih na obostranom uvažavanju, što predstavlja treći strateški pravac i odnos s unutarnjom javnosti PSBiH. Kao strateški pravac koji se tiče odnosa s vanjskom javnošću, pomenut je imidž PSBiH i Sekretarijata, koji će u prvom planu biti ostvaren putem Komunikacijske strategije, ali i u svakom drugom pogledu i unapređenju komunikacije s ukupnom javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Komunikacijskom strategijom za period 2011. - 2014., koja je inkorporirana u Strateški plan, definirani su njeni osnovni i dugoročni ciljevi. Naglašeno je da je njen prioritetni (osnovni) cilj prepoznati nedostatke u unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji te utvrditi metode njihova uklanjanja, s ciljem trajnog osiguravanja transparentnosti, pravovremenosti i cjelovitosti u posredovanju pri razmjeni informacija, kako bi PSBiH stalnim aktivnostima unaprijedila rad i osnažila povjerenje javnosti. Tako su Strategijom navedene unutarnje i vanjske ciljne javnosti, kao i poruke koje se žele poslati prema ključnim javnostima. Kako bi na što kvalitetniji način bila implementirana, prisutni su upoznati i sa operativnom dokumentima koji proizilaze iz utvrđenih strateških prioritetnih ciljeva i mjera Komunikacijske strategije. Isto tako, predstavljene su i mnogobrojne aktivnosti koje su do sada urađene s ciljem kvalitetnijeg imidža PSBiH, prvenstveno ističuću ulogu web stranice PSBiH.
Kako je istaknuto tokom prezentacije, Strateški plan biće predmetom evaluacije posebno za svaku godinu kroz operativne planove Sekretarijata, koji će se donositi za svaku godinu posebno.
Donošenjem strateških planova, Sekretarijat ostvaruje mogućnost finansiranja značajnijih projekata sredstvima iz pristupnih fondova Evropske unije (IPA fondovi). (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću