MENI
6.1.2011

Počinje štampanje Monografije Parlamentarne skupštine BiHNakon provedene procedure javne nabavke, Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisao je Ugovor o uslugama štampanja Monografije PSBiH sa renomiranom štamparijom „Zrinski“ iz Čakovca. Tim činom i predajom finaliziranih materijala praktično je otvoren proces štampanja najopsežnijeg promotivnog materijala u izdanju naše institucije.
Zahvaljujući višemjesečnom radu zaposlenika Sekretarijata PSBiH i vanjskih saradnika, Monografija će po prvi put na reprezentativan način čitaocima ponuditi veliki broj tekstova o historiji parlamentarizma u Bosni i Hercegovini kao i o sadašnjem strukturi i načinu  rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Također, Monografija prilično detaljno predstavljanja objekt  PSBiH, nudi informacije o njegovom nastanku, gradnji, ratnoj devastaciji, postdejtonskoj obnovi i savremeno opremljenim prostorima.
Tokom izrade Monografije uložen je i veliki trud kako bi ona bila obogaćena kvalitetnim i brojnim fotografijama kojima je obuhvaćena historija parlamentarizma na ovim prostorima kao i zbivanja iz aktuelnog vremena.
Prema potpisanom Ugovoru, završetak štampanja predviđen je za kraj januara 2011. godine, nakon čega će biti upriličena promocija Monografije za članove PSBiH i širu javnost. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću