MENI
14.1.2011

Uskoro elektronska razmjena dokumenata u Sekretarijatu PSBiHElektonska razmjena dokumenata u organizacionim jedinicama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine planirana je da bude provedena do kraja 2011. godine. Kako bi takva vrsta razmjene bila realizirana, potrebno je izvršiti tehničku opremljenost svih organizacionih jedinica Sekretarijata. Isto tako, time bi se u Sekretarijatu pristupilo i implementaciji Zakona o elektonskom potpisu, čime se uređuju osnove informiranja i upotrebe elektronskog potpisa i pružanja usluga u vezi elektronskog potpisa i ovjeravanja.
Odjel pisarnice Sekretarijata trenutno vrši elektronsku distribuciju svima organizacionim jedinicama, a razmjenom dokumenata između organizacionih jedinica stekli bi se uvjeti za brže i ekonomičnije obavljanje poslova. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću