MENI
18.1.2011

Štampan novi broj Biltena Parlamentarne skupštine BiHDešavanja tokom protekla dva mjeseca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine čitaoci mogu saznati u novom broju Biltena, čiji je veći broj tekstova posvećen novom sazivu Predstavničkog doma za period 2010.-2014. godine. Pored upoznavanja sa informacijama o održavanju konstituirajuće sjednice ovog parlamentarnog Doma, također su prezentirani i tekstovi u vezi održavanja radno-konsultativnih sastanaka na kojima se razgovaralo o formiranju parlamentarne većine radi što skorije uspostave vlasti.
Kako su aktivnosti izabranih zvaničnika u proteklom periodu bile fokusirane na formiranje vlasti, u novom broju je moguće pročitati i aktuelnosti iz drugih parlamentarnih tijela, Vijeća nacionalnih manjina, Parlamentarnog vojnog povjerenika, Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Predstavničkog doma PSBiH.
S obzirom da je Sekretarijat PSBiH usvojilo Strateški plan Sekretarijata i Komunikacijsku strategiju PSBiH za period 2011.-2014. godine, u Biltenu je na detaljan način objašnjen cilj njihovog donošenja, kao i tabelarni prikaz strateških pravaca i ciljeva Strategije te operativnih planova i dokumenata predviđenih Komunikacijskom strategijom. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću