MENI
11.2.2011

Okončan rad na prvoj Monografiji Parlamentarne skupštine BiHNakon višemjesečnog rada, sačinjena je i štampana prva Monografija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovaj opsežni izdavački projekt rezultat  je rada zaposlenih Sekretarijata PSBiH, kao i vanjskih saradnika koji su na jedinstven način predstavili bosanskohercegovački parlamentarizam i njegovu bogatu historiju.
Bogato opremljena tekstovima i fotografijama, Monografija na jednostavan i razumljiv način govori o predstavničkim tijelima političkog života u BiH, do i nakon uspostavljanja Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 1996. godine.  
Tako su čitaocima ponuđeni tekstovi vezani za političku strukturu u vrijeme antičkog perioda, Srednjovjekovne bosanske države, perioda austrougarske uprave a u ovom obimnom poglavlju čitaoci se mogu upoznati i sa tekstovima koji govore o političkom predstavljanju BiH u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), Drugom svjetskom ratu i uspostavljanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH, parlamentarizmu u BiH od 1945. do 1990., kao i parlamentarizmu u BiH u uvjetima političkog pluralizma (1990.-1995.)
Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i donošenjem Ustava BiH, ustanovljena je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine a brojni tekstovi i fotografije na detaljan način kazuju o nadležnostima, strukturi i načinu rada domova i radnih tijela ove zakonodavne institucije. Kroz posebna poglavlja, moguće je saznati i neke podatke dosadašnjih pet saziva PSBiH kao što su stranačka struktura, važniji doneseni akti i proceduralne odluke, kao i mnogobrojne inicijative predlagane u pomenutim sazivima.
Aktivnosti PSBiH se ogledaju u uspostavljanju bilateralnih kontakata te multilateralnih aktivnosti, tako da su predstavljeni i načini realizacije vanjskopolitičkih ciljeva BiH putem delegacija, koji doprinose i razvoju parlamentarne diplomacije.
Uloga i cilj Parlamentarne skupštine jest otvorenost prema javnosti. Kako i na koji način se ostvaruje transparentnost njenog rada, čitaocima je objašnjena tekstovima koji govore o projektima koji su učinjeni i planiruju se realizirati uz svesrdno zalaganje Sekretarijata PSBiH, čija je uloga  u radu PSBiH također detaljno opisana. 
Monografija sadrži i tekstove u kojima je napisano gdje su i na koji način do sada održavane sjednice zakonodavanog tijela BiH a zaseban dio posvećen je današnjem skupštinskom zdanju na Marijin Dvoru.
Za naredni period planirana je prezentacija Monografije, a kako bi bila dostupna široj javnosti, biće postavljena i na web stranici PSBiH. (kraj)
PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću