MENI
2.6.2011.

Tiskan bilten „Zaštita ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga“


Sažeta izlaganja sudionika iz zemalja jugoistoka Europe, te Njemačke i Danske na Regionalnoj konferenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga, koja je u Parlamentarnoj skupštini BiH održana 17. i 18. veljače 2011. godine, dostupna su u obliku biltena „Zaštita ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga“.
Također, u ovoj publikaciji moguće je pročitati intervjue obavljene sa nekoliko sudionika, kao i detalje sa mnogobrojnih aktivnosti koje su pratile održavanje ovakvog skupa, čiji je inicijator bio parlamentarni vojni povjerenik BiH, Boško Šiljegović. Tako su predstavljeni načini na koji se vrši zaštita ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj i Danskoj, kao i izazovima s kojima se susreću u pogledu utvrđivanja granice između obveze i prava vojnika.
Inače, Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz svesrdnu pomoću UNDP-a, je tiskalo bilten na zvaničnim jezicima u BiH i engleskom jeziku, a on će biti distribuiran zemljama sudionicama Regionalne konferencije, ali i dostupan široj javnosti. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću