MENI
8.6.2011

Delegacija Sekretarijata Državnog zbora Republike Slovenije boravila u radnoj posjeti Sekretarijatu PS BiH


Delegacija Sekretarijata Državnog zbora Republike Slovenije, predvođena Mojcom Prelesnik, generalnim sekretarom Državnog zbora, boravila je 6. i 7. juna 2011.godine u posjeti Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Tokom boravka delegacija je obavila razgovor sa pomoćnikom sekretara Zajedničke službe PSBiH, Samirom Buljinom na temu „Organizacija Parlamentarne skupštine BiH i Sekretarijata PSBiH“, dok je tema susreta sa rukovodiocem Sektora za odnose sa javnošću, Zlatkom Vukmirovićem bila „WEB stranica Parlamentarne skupštine BiH“.
Drugog dana boravka delegacija je na temu „Kodeks poslanika i državnih službenika“ razgovarala sa sekretarom Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, Eminom Jahić, nakon čega je obavljen niz susreta članova slovenačke delegacije sa rukovodiocima srodnih sektora u Sekretarijatu PSBiH.
Tokom dvodnevnog boravka delegacija iz Republike Slovenije se susrela sa Kolegijem Sekretarijata, sekretarom Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Aljošom Čamparom, a u nadležnosti Sektora za odnose sa javnošću je bio organiziran i obilazak zgrade Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću