MENI
22.6.2011

Prvi regionalni sastanak parlamentarnog osoblja koje radi na odnosima s javnošću – „Interna i eksterna komunikacija“


U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas je počeo Prvi regionalni sastanak parlamentarnog osoblja koje radi na odnosima s javnošću, na temu „Interna i eksterna komunikacija“, koji se održava 22. i 23. juna 2011. godine.
Prvog dana održavanja, učesnici iz sedam parlamenata regiona su u okviru tačke "Funkcioniranje službi za odnose s javnošću u parlamentima“ prezentirali opća iskustva iz rada skupštinskih službi sa odnose s javnošću i neke od problema sa kojima se svakodnevno susreću.
Za drugi dan, planirano je predstavljanje teme „Kako poboljšati internu komunikaciju“ i „Kako poboljšati eksternu komunikaciju“, kao i održavanje predavanja predstavnika Hrvatskog sabora na temu „Priprema za evropske integracije: Promjene u odnosima s javnošću“.
Inače, Prvi regionalni sastanak se održava u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Parlamentarne skupštine BiH, tokom kojeg će učesnici imati priliku obilaska zgrade PSBiH i upoznavanja sa radom ove zakonodavne institucije. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću