MENI
18.7.2011

Štampan novi broj Biltena


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdao je novi broj Biltena, u kojem se čitaoci mogu upoznati sa dešavanjima u najvišoj zakonodavnoj instituciji BiH u proteklom periodu u kojem su, između ostalog, formirana rukovodstva Predstavničkog doma i Doma naroda, izabrana članstva u radnim tijelima, te održano više vrlo sadržajnih sjednica oba parlamentarna doma.
S obzirom na okončani izbor članstava u komisijama i delegacijama PSBiH, moguće je pročitati više o aktivnosti izabranih zvaničnika na sjednicama radnih tijela, susretima za domaćim i stranim zvaničnicima, kao i učešću na međunarodnim konferencijama. Također, druga radna tijela su održavala redovne sastanke i susrete na kojima su se donosile relevantne odluke i smjernice za njihov daljnji rad, a objavljeni su i tekstovi o učešću zaposlenika na kursevima i radionicama koje Sekretarijat provodi s ciljem njihovog educiranja.
Očekivanja i prioriteti rada Predstavničkog doma u mandatu 2010.-2014., istaknuti su interviju sa predsjedavajućim Doma, Denisom Bećirovićem i zamjenicima, Miloradom Živkovićem i Božom Ljubićem, koji je objavljen u ovom broju Biltena. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću