MENI
7.10.2011

Izrada publikacije o VI parlamentarnom sazivu u završnoj fazi


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavlja završne aktivnosti na izradi publikacije o VI sazivu najvišeg zakonodavnog organa Bosne i Hercegovine. Na ovaj način želi se predstaviti struktura, nadležnosti i funkcije PSBiH, te čitaocima ponuditi osnovne informacije o poslanicima i delegatima u sazivu 2010.- 2014.
S obzirom na informativni, ali i reprezentativni karakter ove publikacije koja će sadržavati i mnogobrojne fotografije, biće moguće upoznati se sa sastavom PSBiH u aktuelnom sazivu, zakonodavnim postupkom, te radnim tijelima i Sekretarijatu. Pored ličnih podataka i stručnom obrazovanju i zvanju, publikacija će dati mogućnost upoznavanja i sa informacijama iz koje političke stranke te izborne jedinice dolaze izabrani zvaničnici PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću