MENI
21.12.2011

Izrađena publikacija za najmlađe - „Tvoj parlament - Parlamentarna skupština BiH“


Promotivna publikacija pod nazivom „Tvoj parlament - Parlamentarna skupština BiH“, koju je izdao Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od sada je dostupna najmlađima prilikom njihovih posjeta najvišem zakonodavnom tijelu naše zemlje.
Publikacija je pisana tako da bude razumljiva najmlađima, s ciljem njihovog što boljeg upoznavanja sa ulogom i funkcijama najvišeg zakonodavnog organa Bosne i Hercegovine. Tako se mogu naći odgovori na pitanja poput "Što je i za što nam služi parlament?, kao i pročitati informacije o drugim parlamentima koji postoje u Bosni i Hercegovini.

Također, najmlađi se mogu upoznati i sa načinom donošenja zakona, te uloge parlamentarnih komisija u radu Predstavničkog doma, odnosno Doma naroda PSBiH.
Inače, publikcija je pored zvaničnih jezika koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini, dostupna i na romskom jeziku, a izrađena je uz potporu Misije OSCE-a u BiH i USAID-ovog Projekta jačanja parlamenta u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću