MENI
22.2.2012.

U funkciji nova aplikacija i linkovi na web stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine


Na web stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u funkciji su nova aplikacija i dva linka kojima se omogućava lakši pregled web stranice, odnosno izravna dostupnost određenoj vrsti dokumenata.
Aplikacijom „Prilagođavanje prikaza“ sadržaj web stranice PSBiH se prilagođava slabovidnim osobama. Tako one imaju mogućnost odabira osnovne, veće i najveće veličine slova, kao i prilagodbe izgleda stranice i kontrasta pomoću osnovnog izgleda, čitljivije boje i oštrine (optimalna paleta boja za sve brojne poremećaje), te povećanog kontrasta pozadine i teksta (bijela slova na crnoj pozadini).
Također, u okviru linkova „U proceduri“ i „Ratificirani“ koji se nalaze u sklopu linka „Sporazumi" od sada su izravno dostupni svi sporazumi koji su u proceduri, odnosno ratificirani u Zastupničkom domu i Domu naroda PSBiH. Link koji upućuje na sporazume u proceduri, pruža mogućnost uvida u tekst sporazuma, dok su pomoću linka „Ratificirani“ dostupne informacije o tome na kojoj sjednici domova PSBiH je sporazum ratificiran, odnosno datum njegovog ratificiranja. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću