MENI
23.2.2012

Štampana publikacija „Proces napredovanja profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama BiH“


Glavne karakteristike izlaganja učesnika i zaključci sa konferencije „Proces napredovanja profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine - jednake mogućnosti za prekategorizaciju i unapređenje uz poštivanje principa transparentnosti“, koja je 23. novembra 2011. godine održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, dostupni su u obliku publikacije „Proces napredovanja profesionalnih vojnih lica u OSBiH“.
Konferenciju je, uz podršku Misije OSCE u BiH, organizirao Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH s ciljem reagiranja na veliki broji pritužbi koje su upućene Uredu, a odnose se na pitanje procesa napredovanja u službi u Oružanim snagama BiH.
Tako se u publikaciji mogu pročitati sažeci izlaganja parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, Boška Šiljegovića, članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, predstavnika Ministrastva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, kao i predstavnika Misije OSCE u BiH.
Inače, Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je, uz financijsku podršku USAID-ovog Projekta jačanja parlamenta u BiH, publikaciju štampao na jezicima u zvaničnoj upotrebi u BiH, a ona će prilikom posjeta PSBiH biti dostupna i široj javnosti. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću