MENI
5.4.2012.

Tiskan novi broj biltena PSBiH – Parlament

 
Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdalo je novi broj biltena PSBiH – Parlament, u kojem se čitatelji mogu upoznati sa aktivnostima ove zakonodavne institucije u siječnju i veljači 2012. godine.
U novom broju je moguće pročitati tekst u svezi potvrđivanja imenovanja novog Vijeća ministara na sjednici Zastupničkog doma PSBiH, kao i ekspoze predsjedatelja Vijeća ministara BiH, Vjekoslava Bevande.

Pored tekstova o zakonodavnoj aktivnosti obaju domova PSBiH, objavljeni su i tekstovi o radu povjerenstava domova, kao i susretima izabranih zvaničnika sa izaslanstvima koja su u prva dva mjeseca ove godine posjetila PSBiH.
Također, u biltenu se nalaze i intervjui sa imenovanim članovima Kolegija Tajništva PSBiH, u kojima su istaknute aktivnosti koje se planiraju uraditi u Tajništvu PSBiH u narednom razdoblju. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću