MENI
5.4.2012

Štampan novi broj biltena PSBiH – Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdao je novi broj biltena PSBiH – Parlament, u kojem se čitaoci mogu upoznati sa aktivnostima ove zakonodavne institucije u januaru i februaru 2012. godine.
U novom broju je moguće pročitati tekst u vezi potvrđivanja imenovanja novog Vijeća ministara na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, kao i ekspoze predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Vjekoslava Bevande.

Pored tekstova o zakonodavnoj aktivnosti oba doma PSBiH, objavljeni su i tekstovi o radu komisija domova, kao i susretima izabranih zvaničnika sa delegacijama koja su u prva dva mjeseca ove godine posjetila PSBiH.
Također, u biltenu se nalaze i intervjui sa imenovanim članovima Kolegija Sekretarijata PSBiH, u kojima su istaknute aktivnosti koje se planiraju uraditi u Sekretarijatu PSBiH u narednom periodu. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću