MENI
28.5.2012

Štampan novi broj biltena PSBiH - Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je izdao novi broj biltena - Parlament, u kojem se nalaze informacije u vezi aktivnosti ove zakonodavne institucije u martu i aprilu 2012. godine.

Pored redovnih rubrika o aktivnostima Predstavičkog doma i Doma naroda, mogu se pročitati vijesti i u vezi aktivnosti parlamentarnih komisija u pomenutom periodu.

Kada su u pitanju dešavanja iz parlamentarne diplomacije, čitaoci se mogu informirati, između ostalog, o službenoj posjeti članova Kolegija Predstavničkog doma Republici Turskoj,
i učešća delegacije PSBiH na Drugom dijelu redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Novi broj biltena sadrži i tekstove o učestvovanju poslanika i delegata na različitim radionicama, koje se organizirane od strane parlamentarnih komisija i međunarodnih organizacija s ciljem poboljšanja kvalitete rada u određenim područjima.


Također, objavljen je interviju sa predsjedavajućim Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, u kojem se navedene dosadašnje aktivnosti Interesorne radne grupe.

Kao poseban prilog, bilten sadrži i Organigram koji prikazuje strukturu Sekretarijata PSBiH uspostavljenu donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću