MENI
24.7.2012

Štampan letak „Zakonodavni postupak“


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu izdao letak pod nazivom „Zakonodavni postupak“, u kojem su navedene detaljne informacije u vezi procedura donošenja zakona u ovoj zakonodavnoj instituciji.
Tako je detaljno navedeno ko su ovlašteni podnosioci zakona, te prva faza u kojoj se objašnjava uloga ustavnopravne komisije i uloga nadležne komisije za raspravu o načelima prijedloga zakona. Dalje se govori o usvajanju zakona u prvoj fazi u Predstavničkom domu i Domu naroda, te se na kraju opisuje zakonodavna procedura drugog čitanja, odnosno podnošenje amandmana na predloženi zakon.
Također, čitaoci se mogu upoznati i sa načinom usaglašavanja teksta zakona, kada nije usvojen u identičnom tekstu u oba doma PSBiH.

U letku su navedene i definicije koje pojašnjavaju osnovni, skraćeni i hitni zakonodavni postupak, kao i informacije u vezi uloga, nadležnosti te načina donošenja odluka u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Inače, ovakva vrsta letka je namjenjena poslanicima, delegatima i zaposlenicima, kao i brojnim posjetiocima Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću