MENI
27.9.2012

Održan seminar za sekretare radnih tijela četiri parlamenta u BiH


Na Jahorini je, uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Ambasade Velike Britanije u BiH, održan seminar na kojem su učesvovali sekretari radnih tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH.

Između ostalog, na seminaru su predstavljene organizacijske strukture navedenih parlamenata, te utvrđeni modaliteti pospješivanja međusobne saradnje njihovih radnih tijela. Također, prisutni su se upoznali sa statusom i sadržajem zajedničkog projektnog prijedloga s kojim su četiri parlamenta aplicirala za sredstva IPA-e u okviru pretpristupne pomoći.

Inače, učesnicima seminara su se obratili ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey, poslanica u Predstavničkom domu PSBiH Nermina Zaimović-Uzunović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i šef Misije OSCE-a u BiH Fletcher M. Burton. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću