MENI
20.10.2012

Odobrena pretpristupna sredstva za nabavku IT oprema i uvođenje e-zakonodavstva u PSBiH


Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije dostavio je 5.septembra Direkciji za evropske integracije BiH svoj odabir projekata koji će biti podržani i komentare na dostavljenih 20 sektorskih i projektnih prijedloga uokviru državnih programa IPA 2012-2013. Među projektima koji će biti podržani nalazi se i zajednički projektni prijedlog četiri zakonodavna tijela u BiH – Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH. Komponentom II ovog projekta predviđena je nabavka informatičko-tehnološke opreme (IT) za PSBiH u vrijednosti od 670 000 KM, a komponentom III uvođenje „e-zakonodavstva“ u najvišoj zakonodavnoj instituciji u BiH.

Inače, istim projektnim prijedlogom predviđena je i twinning komponenta u kojoj će zajedno učesvovati četiri parlamenta iz BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću