MENI
20.11.2012.

Održan susret PR praktičara institucija vlasti


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila je danas domaćin susreta praktičara iz oblasti odnosa s javnošću koji djeluju u Parlamentu Federacije BiH te županijskim skupštinama i vladama.
Oko 40 sudionika susreta iskoristilo je prigodu da razmjeni mišljenja o poziciji odnosa s javnošću u različitim institucijama vlasti kao i da se upoznaju sa dobrim praksama koje se primijenjuju u službama za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH kao i Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Zajednička je ocjena da institucije vlasti ne koriste dovoljno alate koji im stoje na raspolaganju kako bi premostili jaz između građana i izabranih zvaničnika, iako se može reći da je posljednjih godina načinjen ozbiljan iskorak u njihovoj komunikaciji.
Susret je inače organiziran uz potporu Misije OESS u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću